~~

ברוכים הבאים לחידוש המנוי לאיתנים באופן מקוון

חידוש כרטיסיית קטלבלס – איתנים

מערכת שיעורי קטלבלס

ראשון 8:00 קטלבלס – אורי הירש
שני 20:00 קטלבלס – אורי הירש
שלישי 19:00 קטלבלס – אורי הירש (מתאים גם למתחילים)
רביעי 8:00 קטלבלס – אורי הירש (מתאים גם למתחילים)
חמישי 20:00 קטלבלס – אורי הירש
שישי 11:00 קטלבלס – אורי הירש (מתאים גם למתחילים)

מומלץ (למתחילים) לתרגל לפחות פעמיים בשבוע, בהדרגה להגיע ל 3-5 פעמים בשבוע.

השתמש בקוד הפעלה מצורף על מנת להתממשק אל המערכת שלנו
שם משתמש וסיסמא מחכים לכם במשרד – 077-540-8885
קישור להורדת הישומון Arbox – play.google
קישור להורדת הישומון Arbox – App Store

חידוש כרטיסיית תרגול תנועתי – פילאטיס מכשירים – איתנים

100 שיעורי פילאטיס מכשירים – מוט עיסוי עצמי
48 שיעורי פילאטיס מכשירים – כדור עיסוי
24 שיעורי פילאטיס מכשירים – חולצת איתנים

השתמש בקוד הפעלה מצורף על מנת להתממשק אל המערכת שלנו
שם משתמש וסיסמא מחכים לכם במשרד – 077-540-8885
קישור להורדת הישומון Arbox – play.google
קישור להורדת הישומון Arbox – App Store

שיעור פילאטיס מכשירים מוגבל במשתתפים, אנחנו מתחייבים לשמור לכם מקום בשיעור. ניתן לבטל שיעור פילאטיס מכשירים שהוזמן עד השעה 20:00 ביום שלפני השיעור, ביטול שיעור לאחר מועד זה או עם לא תינתן הודעה מראש על ביטול, יחויב השיעור בתשלום.
ביום ראשון או יום לאחר חג : יש לבטל עד השעה 11:00 ביום שישי או בערב החג.
ניתן להודיע על ביטול באמצעות שליחת הודעת וואטסאפ לטלפון 054-800-8885 , דוא"ל : info@eitanim.co.il , פייסבוק : איתנים קטלבלס , ישומון : Arbox – play.google  //  Arbox – App Store

חידוש כרטיסיית פעלטון – איתנים

שובר כניסה מתנה ברשת משחקיות פעלטון

חידוש כרטיסיית קרטה – איתנים

תיק מתנה לכל נרשם!

חידוש כרטיסיית התעמלות הוליסטית וצ'י קונג – איתנים

הצהרת בריאות – לנרשמים חדשים.

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בכל פעילות גופנית/ כושר המתקיימים במועדון איתנים (התעמלות, שימוש במכשירים, תרגילי כושר גופני וכיו"ב). במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת המכון על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי.  הריני להצהיר כי אני נוטל חלק בפעילות גופנית האמורה על פי החלטתי בלבד. לפי שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי הבלעדית, מתוך ידיעה ברורה כי אם יגרם לי נזק מכל מין וסוג שהוא במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הפעילות הגופנית האמורה, הרי שלא אוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת מכל סוג ומין שהוא כלפי איתנים ו/או למי מטעמה.כמו כן הנני מצהיר שכל הפרטים אשר מסרתי ומילאתי לעיל, הינם נכונים.

דילוג לתוכן